Keuzestress zorgverzekering 2022
05 december 2021 

Keuzestress zorgverzekering 2022

Welkom to the jungle van: zorgverzekeringen.

Ik ben in 1993 afgestudeerd in Heerlen. Dat betekent dat ik al heel wat voorbij heb zien komen. En zeker wat betreft vergoedingen. 

Toen ik begon waren er twee mogelijkheden: ziekenfonds of particulier. Als particulier betaalde je meer en was het inkomen afhankelijk. Zat je onder de grens dan was je ziekenfonds verzekerd en dat was ongeveer €40,00 voordat we in 2006 overstapten naar de zorgverzekeraars zoals dat nu is. 

Toen kwam daarin 2008 ook nog eens het eigen risico bij. En zo kwam het dat we steeds meer moesten gaan betalen. 

De vraag die ik altijd krijg is: "Wat kan ik het beste doen met mijn verzekering?"

Laten we beginnen met de basisverzekering. Er zijn 2 soorten: naturapolis en restitutiepolis.

Bij een naturapolis is de zorg zelf verzekerd; de zorg wordt verleend door een bepaalde zorgverlener of men kan kiezen uit bepaalde zorgverleners. Bij een restitutiepolis zijn de zorgkosten verzekerd, onder voorwaarden; men heeft dan vrije keuze van de zorgverlener, maar er kan bijvoorbeeld wel gelden dat niet meer dan het vaste of marktconforme tarief wordt vergoed. Ook zijn er combinatiepolissen, waarbij een deel van de zorg in natura zoals bij een naturapolis geleverd wordt en een ander deel vergoed wordt. Hierdoor heeft de consument de keuze uit diverse polissen, die elk zo zijn voor- en nadelen hebben.

Vanaf 2008 wordt zorgsturing door zorgverzekeraars meer zichtbaar dan voorgaande jaren. Dat wil zeggen dat verzekeraars hun verzekerden meer sturen naar de zorgverleners (ziekenhuizen, fysiotherapeuten, etc.) waarmee ze via het proces van zorginkoop afspraken hebben gemaakt.

Een aantal zorgverzekeraars biedt alleen of voornamelijk restitutiepolissen aan zodat verzekerden maximale keuzevrijheid hebben. Andere zorgverzekeraars profileren zich meer als zorgdienstverlener met het aanbieden van alleen of voornamelijk naturapolissen. Ook zijn er zorgverzekeraars die beide aanbieden.

Verzekerden met een restitutiepolis kunnen zelf vrij een zorgverlener kiezen. Alle kosten worden volledig vergoed, tenzij het tarief excessief hoog is, dat wil zeggen niet marktconform of niet in overeenstemming met de beschikkingen[12] van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook zorgverzekeraars met een restitutiepolis hebben met veel zorgverleners afspraken gemaakt. In dat geval betaalt de zorgverzekeraar rechtstreeks de rekening aan de zorgverlener. Zo niet dan zijn er verschillende mogelijkheden. De verzekerde betaalt de zorgverlener en stuurt de gekwiteerde rekening aan de zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar het bedrag vergoedt aan de verzekerde. Of de verzekerde of zorgverlener stuurt de rekening door aan de zorgverzekeraar die vervolgens de zorgverlener uitbetaalt; bij sommige restitutiepolissen is dit geen optie. Of de verzekerde stuurt de rekening door aan de zorgverzekeraar en betaalt de zorgverlener pas na ontvangst van de vergoeding van de zorgverzekeraar; soms is dit geen optie.

Verzekerden met een naturapolis hebben minder keuzevrijheid en moeten de rekening voor 25-100% uit eigen zak betalen indien ze zorg nodig hebben van een zorgverlener met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten (behalve als het spoedeisende hulp betreft, die wordt altijd vergoed). Maar zij betalen veelal iets minder premie en hoeven niet zelf rekeningen voor te schieten als de zorg onder de naturapolis valt. (Info: consumentenbond)

En dat betekent dat de naturapolis goedkoper is dan de restitutiepolis. Hier moet men dus goed naar kijken en zorgen dat men de juiste keuze maakt. Iedereen is verplicht zich te verzekeren via een basisverzekering. 

De aanvullende verzekering kan alle kanten op gaan en is niet verplicht. 

Als u door een chronische aandoening fysiotherapie nodig heeft, wordt dit vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Houd er rekening mee, dat de vergoeding van fysiotherapie bij een chronische aandoening een eigen risico heeft. De eerste 20 moet men zelf betalen. Een voorbeeld: als men 9 keer in de aanvullende verzekering heeft en deze zijn nog niet gebruikt dan moet men zelf nog 11 behandelingen betalen daar bovenop komt dan het eigen risico. Daarna gaat het uit de basisverzekering. En valt het chronisch traject midden in het jaar en na de jaarwisseling wordt het chronisch traject voortgezet dan moet men weer eerst het eigen risico opmaken.

Het is mogelijk om voor de eerste 20 behandelingen een aanvullende verzekering af te sluiten. Het soort aanvullende verzekering bepaalt hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Voor vergoedingen vanuit een aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Er zijn veel aanvullende verzekeringen en daardoor is het voor velen niet overzichtelijk. 

Enkele links om te kijken hoeveel vergoeding er is per aanvullende verzekering.

Vergoedingen fysiotherapie

Vergoedingen manuele therapie
Heb je behandelingen bij de manueel therapeut zoals in onze praktijk Birgit Schmitz, let dan goed op. Als er staat een aantal dat meer is dan 9 of per indicatie, dan heb je recht op meer dan 9 keer per jaar. Dat is bij elke verzekering anders. B.v. bij CZ staat bij de TOP verzekering 20 x en dat betekent dat je 20 keer naar de manueeltherapeut mag. Bij het VGZ staat per indicatie en de Best polis via Groene kruis heeft 32 behandelingen dan betekent dat dat je die 32 keer naar de manueel therapeut mag. Heb je hierover vragen, aarzel niet en neem contact met ons op: 0475320399 of bsfysio@live.nl

Vergoedingen podotherapie
In onze praktijk zit podotherapie Foot-vison waar we een goede samenwerking mee hebben. 

Welke zorgverzekering heb ik?

Ik heb sinds 1 jaar een basis en aanvullende verzekering via het groene kruis. 

Ik heb de best polis en daar zit in 32 behandelingen en €500,00 podotherapie. Daarbij heb ik aanvullend tand 1. Ik betaal het komend jaar €179,00 en ik ben mijn jaarlijkse bijdrage van €15,00 kwijt voor het lidmaatschap van het groene kruis. Het groene kruis heeft ook nog veel meer andere voordelen die van pas kunnen komen.

Voor iedereen is dit anders. Weet je nu al dat je b.v. een nieuwe heup of knie moet krijgen dan kun je het beste 20 keer in je aanvullende pakket hebben. Hou rekening met de dingen die je al zeker weet of die je verwacht. 

Succes met de keuze die we elk jaar weer opnieuw moeten maken.

Groetjes team Fysiotherapie en manuele therapie Birgit Schmitz

Over de schrijver
Reactie plaatsen