Fysiotherapie Birgit Schmitz

Algemene informatie

Kosten zieken werknemer

Kosten Wet verbeterde poortwachter
"Snelle Interventie loont !”
Het is natuurlijk erg vervelend als een werknemer uitvalt. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever.
Wat brengt dit teweeg bij de werkgever en de werknemer:
- Loon doorbetalen eerste jaar
- Loon doorbetalen tweede jaar
- Vervanging regelen en betalen
- Verhogen werkdruk bij collega's om werk op te vangen van zieke werknemer
- Kosten van re-integratie

Gemiddelde kosten per werknemer per dag: €150,00-350,00 

Aan welke Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag moet men denken:                                                                                                
Loondoorbetaling                                    153,00 euro
Kosten vervanging                                   146,00 euro
Verlies productie/dienst                            43,00 euro
Kosten arbodienstverlening                      60,00 euro
Verzuimbegeleiding                                      7,50 euro
_______________________________________________________________
Totaal verzuimkosten:                         410,00 euro per dag
(Bronnen: CPB, CBS, MKB)

1) Probleemanalyse                         (6   weken) ongeveer                            6.200 euro
2) Eerste jaar evaluatie                    (52 weken) ongeveer                         54.000 euro
3) Eindevaluatie                                (91 weken) ongeveer                         92.000 euro

Waarom kunnen kosten zo hoog oplopen?
Werknemers gaan vaak eerst naar de huisarts           -->        rust instructie 1 a 2 weken
Na 2-6 weken naar de bedrijfsarts                                -->        veel tijd verloren

Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid adviseert ook: een snelle re-integratie vanaf dag 1.
Daarom is snelle interventie de eerste stap naar gezondere werknemers, preventief beleid en een laag ziekteverzuimpercentage.