Fysiotherapie Birgit Schmitz

Heup

Snapping hip
Een snapping hip wordt veroorzaakt door een te hoge spanning op de spieren en pezen waardoor de pees langs een harde structuur komt.
Dan hoort men een knak. Dit moet behandeld worden want vaak verergeren de klachten in de loop van de tijd.
Er zijn 3 soorten snapping hips en een goede diagnose is van groot belang om de juiste behandeling toe te passen.
- External snapping hip
- Internal snapping hip
- Intra-articulaire snapping hip

Slijmbeursontsteking
Een slijmbeursontsteking kan direct of indirect ontstaan.
- Direct: door een trap of erop vallen tijdens een training of wedstrijd. Deze zijn snel en gunstig te beïnvloeden.
- Indirect: doordat beenspieren een te hoge spanning hebben door bijv. overbelasting dan kan de slijmbeurs continue onder druk komen te staan. Hierdoor kan de slijmbeurs zeer geïrriteerd raken en zelfs gaan ontsteken. Dit proces bestaat vaak al veel langer waardoor de slijmbeurs al langere tijd geïrriteerd worden. Deze weer tot rust krijgen duurt vaak veel langer omdat de factoren die het veroorzaakt hebben, niet verminderd kunnen worden doordat het bijv. handelingen tijdens het werk zijn.

Liesklachten acuut
Acute liesklachten ontstaan vaak door een trauma op het sportveld. Een trap in de grond of de tegenstander helpt een handje mee. Deze klachten zijn goed te behandelen. Wij kijken wel naar de actualiteit van de klacht en of deze al vaker is voorgekomen in combinatie met hamstring en/of lage rugklachten. Vaak moeten we meer structuren weer op orde krijgen om de conditie van de lies te optimaliseren.

Liesklachten chronisch
Chronische liesklachten zijn liesklachten waar men in de regel mee door sport maar die toch klachten geven waarmee men kan sporten.
Het belangrijkste is de oorzaak vinden en deze oplossen.

Artrose heup 
Artrose heup treedt vaak op op latere leeftijd maar soms kan een ongeval ook een oorzaak zijn waardoor veel eerder artrose ontstaat. Belangrijk is om een operatie zo lang mogelijk uit te stellen en vaak merkt men door een manueel therapeutische behandeling dat de klachten beter te verdragen zijn.

Nieuwe heup
Een nieuwe heup hoeft helemaal niet te betekenen dat men niet meer kan sporten. Er is nog veel mogelijk na een nieuwe heup zolang dit maar verantwoordt en grondig aangepakt wordt.