Corry Heesterbeek

Docent ReAttach op onze locatie

Wat is ReAttach?

ReAttach is een biopsychosociale, trans-diagnostisch methode die is gericht op het opheffen van blokkades die groei en herstel in de weg staan, en tegelijkertijd op het activeren van ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden.
Het doel is om mensen te helpen te komen tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling – een actieve coping en zelfregulatie.

ReAttach is een multidisciplinair toepasbare methode die zowel binnen het Sociale Domein als binnen de Paramedische Zorg wordt toegepast en die door de diverse beroepsgroepen als de ‘missing link’ wordt ervaren.

ReAttach richt zich op het verbeteren van de sensorische integratie en het optimaliseren van de connectiviteit in het brein. Om te komen tot een goede sensorische integratie moet eerst aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

De therapeut reguleert eerst de spanning ( arousal ) en emoties van de persoon die de sessie krijgt, activeert het sociale beloningssysteem (social reward system)  en zorgt ervoor dat er sprake is van gedeelde aandacht ( joint attention)

Wanneer is de opleiding ReAttach in Herten?


Birgit heeft samen met Astrid Vaasen de opleiding tot ReAttach therapeut bij Corry afgerond in januari 2020. Ook hebben ze diverse specialisaties binnen ReAttach gevolgd. 

Het geeft zoveel meer inzicht en mogelijkheden tijdens de coaching trajecten die gedaan worden buiten de fysiotherapie om. Kijk voor meer informatie op www.birgitschmitz.nl


Op onze locatie gaat Corry de opleiding tot ReAttach therapeut geven op 1 t/m 3 september 2021

Opgeven kan via deze link: