De opleidingen

LTA-NL

Voor fysiotherapeuten en huidtherapeuten

ReAttach Therapie

Voor fysiotherapeuten die andere ingangen zoeken voor hun patienten 

Breederode

De opleider voor fysiotherapeuten en andere zorgverleners.

Theragun®

Theragun en innovaties de combinatie voor de toekomst.

Theragun en innovatieve therapie

Alle mogelijkheden op een rijtje!

Neem een kijkje in de wereld van Percussie therapie

Percussie therapie

Wil jij meer leren over percussietherapie? 

Tijdens de cursus krijg je uitleg over de apparaten die gebruikt worden inclusief extra materiaal waar Birgit gebruik van maakt.

De invloed op weefsel wordt bekeken d.m.v. echografie

Hoe ga je de apparaten gebruiken in de praktijk?


RESULTATEN WAAR JE BLIJ VAN WORDT :) 

 Tot op heden waren er weinig apparaten (behalve IPC (press) en endermologie) die ingezet kunnen worden bij de behandeling van oedeem. Sinds we in 2018 zijn gestart met het toepassen van de Theragun binnen het oedeemmanagement, boeken we bijzonder veel resultaat en soms zelfs een resultaat dat we niet verwacht hadden. Het is onze bedoeling om de komende tijd te investeren in trials me het inzetten van de Theragun op uiteenlopende gebieden binnen de oedeemzorg.

Je kunt bij de indicaties die we hebben opgesomd alvast een overzicht zien van de mooie resultaten we met de Theragun hebben kunnen bereiken. 

 

OVER ENIGE TIJD IS DE THERAGUN NIET MEER WEG TE DENKEN BINNEN DE OEDEEMTHERAPIE!

WAT HEBBEN WE TOT NU TOE ONDERZOCHT?

Lymfoedeem (primair en secundair), lipoedeem, postoperatief oedeem, dystrofie (CRPS), independency oedeem, Purpura jaune d'ocre, Dupuytren, heamatoom na operatie en ongeval.


www.schoolofskills.eu
  Waarom Percussie therapie

  Nieuwe behandelmogelijkheden voor lymf- en lipoedeem
  Verbluffende resultaten
  Leer de effecten kennen van percussietherapie

  Direct toepasbaar in de praktijk

  LTA-NL

  Onderdeel van LTA-UK,

  Jane Wigg 

  LTA-NL

  In 2013 heeft Birgit de opleiding oedeemfysiotherapie afgerond. 

  Dan ga je aan de slag in het werkveld met oedeem patiënten. Sommigen komen op de praktijk en sommigen kunnen niet naar ons toekomen en dan gaan we op huisbezoek. 

  Wat opvallend is, is dat de opleiding en de methode al jarenlang onveranderd is. Je doet het op een bepaalde manier omdat je het zo geleerd krijgt. 

  Ik kwam in contact met Katinka Rutjens en Katinka heeft LTA-UK in Nederland geïntroduceerd. Ze heeft de opleiding zelf in de UK gevolgd en vond dit zo zinvol dat ze Jane Wigg uitgenodigd heeft om de opleiding in Nederland te starten. 

  In 2017 heeft Birgit de opleiding afgerond als gecertificeerde LTA therapist. Ze was de enige oedeem fysiotherapeut tussen huidtherapeuten.

  Ze heeft dit als heel leerzaam ervaren en tijdens de opleiding kwam ze erachter dat LTA wetenschappelijk heeft aangetoond dat de Fill&Flush methode veel gerichter kan behandelen. 

  Jane Wigg heeft samen Dr Jean Paul Belgrado wetenschappelijk aangetoond hoe effectief de Fill&Flush methode werkt bij Oedeem patiënten. 

  De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte met veel wetenschappelijke onderbouwing.

  Op onze locatie zijn de volgende opleidingsdata:

  5 daagse opleiding

  Online op: 9 en 11 juni 2021 (2 x halve dag)

  Fysiek op: 12 - 13 juni en 10 - 11 juli 2021 


  Online: 11 en 15 oktober 2021 (2 x halve dag)

  Fysiek op 16 - 17 oktober en 11 - 12 november 2021


  Docenten:

  Jane Wigg, Katinka Rutjens en Birgit Schmitz

  Corry Heesterbeek

  Docent ReAttach op onze locatie

  Wat is ReAttach?

  ReAttach is een biopsychosociale, trans-diagnostisch methode die is gericht op het opheffen van blokkades die groei en herstel in de weg staan, en tegelijkertijd op het activeren van ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden.
  Het doel is om mensen te helpen te komen tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling – een actieve coping en zelfregulatie.

  ReAttach is een multidisciplinair toepasbare methode die zowel binnen het Sociale Domein als binnen de Paramedische Zorg wordt toegepast en die door de diverse beroepsgroepen als de ‘missing link’ wordt ervaren.

  ReAttach richt zich op het verbeteren van de sensorische integratie en het optimaliseren van de connectiviteit in het brein. Om te komen tot een goede sensorische integratie moet eerst aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

  De therapeut reguleert eerst de spanning ( arousal ) en emoties van de persoon die de sessie krijgt, activeert het sociale beloningssysteem (social reward system)  en zorgt ervoor dat er sprake is van gedeelde aandacht ( joint attention)

  Wanneer is de opleiding ReAttach in Herten?

  Birgit heeft samen met Astrid Vaasen de opleiding tot ReAttach therapeut bij Corry afgerond in januari 2020. Ook hebben ze diverse specialisaties binnen ReAttach gevolgd. 

  Het geeft zoveel meer inzicht en mogelijkheden tijdens de coaching trajecten die gedaan worden buiten de fysiotherapie om. Kijk voor meer informatie op www.birgitschmitz.nl


  Op onze locatie gaat Corry de opleiding tot ReAttach therapeut geven op 1 t/m 3 september 2021

  Opgeven kan via deze link: 

  Breederode heeft een breed aanbod opleidingen en scholing voor de fysiotherapeut

  Welke scholingen biedt Breederode aan op onze locatie?

  - Beweegprogramma Hartrevalidatie incl. hartfalen: 3 juni 2021

  - Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): 14 september 2021

  - Beweegprogramma COPD deel 1: 17 september 2021

  - Basiscursus Beweegprogramma's: 28 september 2021

  - Beweegprogramma COPD deel II: 7 oktober 2021


  Gratis online fysiotherapielezingen Breederode

  Kennisoverdracht blijft belangrijk!