Fysiotherapie Birgit Schmitz

Trainingen

RugFit® training
Tijdens de intake wordt er een meting gedaan (Flexchair® en Backcheck®). Aan de hand van alle gegevens beoordelen we waar het speerpunt ligt van de training. Onze trainingen worden per maand geëvalueerd en bekeken welke intervisie nodig is om zo snel mogelijk het gestelde doel te behalen. De Flexchair® is ook onderdeel van de training. Hierover krijgt het bedrijf een onderbouwde offerte en zodra akkoord gegeven wordt door het bedrijf starten we zo snel mogelijk. Het is een intensief traject van 3 keer per week individuele begeleiding door een RugFit® trainer. Trainingen voor werknemers als preventie of als herstel.