Fysiotherapie Birgit Schmitz

Workshops

Workshops zijn heel belangrijk om inzicht te creëren bij de werkgever en de werknemers.

Welke workshops bieden wij aan:
- Burn-out: Herken de signalen (leidinggevenden, Ergocoaches, Managers)
- Burn-out: Acceptatie en nu? (leidinggevenden, Ergocoaches, Managers)
- Burn-out: Terug naar de werkplek. (leidinggevenden, Ergocoaches, Managers)
- Welke werkplekaanpassingen kun je gebruiken? (leidinggevenden, Ergocoaches, Managers)
- RugFit® workshop over nek- en rugklachten (ergocoaches, managers en werknemers)
- Til- en zittechnieken (ergocoaches, managers, werknemers)
- Combi workshop van twee workshops (RugFit® en Til- en zittechnieken)

Onze workshops kunnen algemeen zijn en men kan ook aangeven dat de workshops op maat aangeboden moeten worden.

Onderdelen van de RugFit® workshop zijn:
Praktisch: In beeld brengen van houding en beweging in de praktijk, tiltechnieken trainen met specifieke trainingstools.
Theoretisch: De theorie van RugFit® is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van houdingen en bewegingen in relatie tot klachten en Rugstructuren.

Na deze workshop zijn uw werknemers goed geïnformeerd over wat houding en beweging voor een invloed hebben op het lichaam en hoe dit klachten veroorzaakt. Indien de workshops werkplek gerelateerd zijn dan komen we voor de workshop de werkplek bezoeken en zullen de gegevens verwerken in de presentatie. U kunt kiezen voor een RugFit® workshop algemeen of op maat.

Workshop: Herken de Signalen
Deze workshop geeft inzicht over het ontstaan van klachten op de werkplek.
- Welke signalen kunnen ontstaan en wat betekent dit voor de werkgever en voor de werknemer?
- Welke acties kan men als bedrijf en werknemer ondernemen om ervoor te zorgen dat een werknemer niet uitvalt?
- Welke acties kan men ondernemen als de werknemer al uitgevallen is?
- Casussen bespreken die ingebracht worden door de deelnemers.

De workshop kan algemeen gegeven worden of juist op maat.
Algemeen: een algemeen verhaal over werknemers en klachten met daarbij het bespreken van enkele casussen.
Op maat: vooraf bezoeken we het bedrijf om inzicht te krijgen over de werkplekken en werknemers in combinatie klachten.